През периода 2011-2018 г. продажбите на пестициди в ЕС са останали на стабилно ниво – около 360 млн. кг на година. Сред 14-те страни членки, за които Евростат има пълни данни за посочения период, най-голям ръст на продажбите на пестициди е отчетен в Кипър (+94%), Австрия (+53%), Франция (+39%) и Словакия (+38%). В другия край на класацията са Португалия (-43%), Ирландия (-28%) и Чехия (-27%).

Проект за по-солени глоби за забранени пестициди

Статистическите данни за пазара на пестициди се използва като индикатор за употребата им в земеделието. Над две трети от продажбите на пестициди в целия ЕС се падат на четири страни – Франция, Испания, Италия и Германия.

Тези държави са също така основен селскостопански производител в ЕС, като заедно използват 51% от земеделската площ в съюза и 49% от обработваемата земя.

Ако погледнем пазара на пестициди по категории, то най-много през 2018 г. е било търгувано с фунгициди и бактерициди (45%). Следват хербициди (32%) и инсектициди (11%).

ВИЖТЕ ОЩЕ

Прокуратурата се самосезира за отровените пчели

Турски и украински забранени пестициди ни тровят земята

Пестициди: Ще има ли промяна в допустимите отклонения за внос?