Теренните проверки, чрез които всяка година се обновява специализираният слой „Площи в добро земеделско състояние”, познат на фермерите като „допустим слой”, окончателно ще отпаднат, научи Фермер.БГ. С решение от вчера, след заведено дело от Българска Асоциация Биопродукти, петчленен състав на ВАС окончателно отмени разпоредбите на Наредба № 105 от 22 август 2006 г., уреждащи т.нар. „теренни проверки”.
[news]
Пред Фермер.БГ адвокатът по делото Данаил Калинчев съобщи, че според съда, „теренните проверки” са нов вид проверка за контрол, която не е предвидена нито в българското, нито в европейското законодателство. За тях липсва процедура за извършването им, ред и условия за съставяне на актовете, с които приключват, както и възможност за запознаване на земеделските стопани с направените констатации. Съдът определя, че с този вид проверки чрез подзаконов нормативен акт се допълва чл. 37 от Закона за подпомагане на земеделските производители, което е недопустимо. Според съда няма ясни правила и условия за провеждането на теренните проверки.
 
Обжалвахме всички разпоредби в Наредба 105 свързани с теренните проверки – в чл. 16А, ал. 4; чл. 16 И, ал. 2 и чл. 16 А, ал. 3. , тъй като те се извършват без присъствието на земеделските производители, в тях се правят констатации, с които стопаните не са запознати и на практика, когато пускат възражение, те не знаят точно срещу какво възразяват. И единственият начин да се разберат констатациите по тези проверки е като се стигне до дело и се изиска от МЗХ, чрез съда тази информация, обясни адв. Калинчев.
 
Решението на ВАС е окончателно и ще влезе в сила след обнародване в Държавен вестник. 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!