Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г. вече заработи. На 29 юли групата проведе първото си заседание, съобщиха от Министерството на земеделието (МЗХГ).

Експерти бол и почти без земеделци в работната група за новата ОСП

В заседанието взеха участие и представители на земеделски браншови организации и НПО, които са заявили интерес и намерения да участват в подготовката на документа, но не отговарят на изискванията на Постановление на Министерски съвет 142. Този подход ще бъде прилаган винаги, заседанията ще са отворени за всички заинтересовани лица, увери заместник-министърът на земеделието Вергиния Кръстева.

Всички обсъждани документи и протоколи от проведените заседания на ТРГ, ще бъдат публикувани ТУК.

На първото заседание бяха обсъдени и приети вътрешните правила за организацията и дейността ѝ. В определения 7-дневен срок преди заседанието на работната група браншовите организации ще имат възможност за обсъждане на изпратените материали и изготвяне на позиция съвместно със своите членове.

Обсъдени бяха и постъпили становища и предложения по Проекта на идентифицирани потребности, който беше представен официално от МЗХГ на 23 юни. Проектът е следващата стъпка, която България предприема за изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027г. преди разписване на мерките. Всички заинтересовани страни, които са изпратили бележки, ще получат справка на постъпилите становища. На следващото заседание, в рамките на до три седмици, ще бъдат обсъдени и отразени становищата, за да се финализират потребностите за стратегическия план и да се премине към следващия етап от планиране.

В заседанието участваха както представители на работната група, свикана по Заповед на земеделския министър, така и всички останали, които са заявили интерес да се включат в групата - представители на Фондация Биоселена; Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ); Национална асоциация “Зелена Сърница”; Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ), Българска камара на месодайното животновъдство, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Национален съюз на говедовъдите, Национален съюз на градинарите, Национална асоциация на местните инициативни групи в България, СНЦ „Българска асоциация на търговците на агротехника“, Българска асоциация на собствениците на земеделски земи, Национална асоциация на местните инициативни групи в България, Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране, СНЦ Национален съюз на зооинженерите в България, Съюз на птицевъдите в България, Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните и Звено за управление на Националната селска мрежа.

До края на годината страната ни трябва да представи проекта на Стратегическия план пред Европейската комисия, припомниха от ресорното министерство.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.