Тематичната група за разработване на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 ще проведе шестото си заседание днес, 12 юни (четвъртък), научи Фермер.БГ.

 

Участниците в Тематичната група ще изслушат и обсъдят представените от екип външни оценители Предварителна оценка на ПРСР 2014-2020 г., както и Информация за екологичната оценка на програмата. Предвидено е също представяне и обсъждане на насоките на ЕК по отношение структурирането на ПРСР 2014-2020 и мерките, включени в нея.

 

В шестото заседание на Тематичната група по разработване на ПРСР 2014-2020 г. ще бъдат отново представени и обсъдени всички мерки, заложени в новата програма. В края на заседанието членовете на групата ще направят резюме на проведените дискусии, както и заключения от работата по отделните мерки на ПРСР 2014-2020 г.

 

В петък, 13 юни, се очаква да се проведе и обществено обсъждане на ПРСР 2014-2020 г. преди представянето на програмата в Брюксел, което по информация от МЗх трябва да стане до 30 юни 2014 г.

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ТЕМАТИЧНАТА ГРУПА ПО ПРСР 2014-2020

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!