Жътвата на царевицата започна в ред стопанства в страната, а тази на маслодайния слънчоглед дори вече приключва в някои райони. Последните оперативни данни на земеделското министерство отчитат ръст в средните добиви и на двете култури.

85 млн. лв. допълнително за земеделие

От информацията за реколтираните площи се вижда, че кампанията по прибирането на пролетниците е все още в начална фаза за цялата страна. Засега средните добиви от маслодаен слънчоглед са с 18% повече спрямо миналогодишните, достигайки до 229 кг/дка. Общото производство, отчетено към 9 септември е 489 139 тона.

489 139 тона са прибрани до същата отчетна дата от царевицата за зърно при среден добив от 575 кг/дка. Това е 30,7% над миналогодишния.

Аграрното министерство отчита в анализа си много по-добра кампания този сезон и при есенниците. „Климатичните условия в страната през 2021 г. благоприятстваха развитието на есенните посеви, което доведе до формиране на значително по-високи средни добиви”, заключават от ведомството.

Последните оперативни данни сочат и годишно увеличение при реколтираните площи на почти всички наблюдавани култури, с изключение на ечемика. В резултат на това, прибраната продукция – реколта `2021 отбелязва съществен ръст спрямо аналогичния период на предходната година, вариращ между 24,8% при ечемика и 63,4% при тритикалето. Пшеницата от жътва 2021 е с 54,8% повече.