Млякото на козите е с високи диетични качества, има антиинфекциозни, антианемични и антихеморагични качества. Месото на козите е диетично, с най-висока цена на международния пазар. Торът е много силен, богат на азот.

Козите са пасищни животни, невзискателни, оползотворяват разнообразна растителност, приспособими към всякакъв терен. Теренът за фермата за отглеждане на кози трябва да има естествен наклон, да е защитен от ветрове, без близки подпочвени води. Сградите по дължина да са ориентирани в посока изток-запад, прозорци и врати се разполагат на южната страна. За градивен материал се използват дърво, камъни, тухли, измазан плет. Подът е от трамбована пръст с постеля от слама, която се почиства 1-2 пъти годишно. Височината на тавана е 2-2,2 м, прозорците са на височина 1,3-1,4 м, да осигуряват осветена площ 10% от пода. Добре е да има издигнати на 40 см от пода нарове с размери 80 см и дължина 1 м. Храненето и водопоя на козите е необходимо да се изнесат в дворчетата. Количеството на водата за една коза-майка през зимата е 8-9 л, за пръч 9-10 л, козички 6-7 л, за яре 2-3 л, като за летните месеци се предвижда съответно с 15-20% повече.

Храненето формира в най-голяма степен продуктивността на козите. Те са многоплодни по природа животни, но храненето на козите преди и малко след заплождане е определящо. Тази подготовка започва 3-4 седмици преди случната кампания и продължава 2-3 седмици след това. Фуражите трябва да са от най-добро качество. Освен зелените фуражи се подхранва с 0,2-0,5 кг концентриран фураж дневно. През бременността на козите в първите три месеца нарастването на плода е незначително, не е необходимо увеличаване на фуража. В последните два месеца обаче, плода увеличава теглото си 10-12 пъти, трябва да се натрупат и 4-5 кг мазнини като резерв за периода на кърмене. Изхранва се доброкачествено сено и КФ. Извършва се пресушаване 6-8 седмици преди окозване, за да се възстанови млечната жлеза: КФ се изключват напълно, 2-3 дни се пропуска вечерното доене, следва доене през ден, накрая през два дни. По време на лактацията КФ се увеличава постепенно от0,4-0,7 кг преди и след окозване до 1,5 кг дневно. Подходящи са ечемик, царевица, пшеница, овес, трици, шротове, които се разделят по не повече от 0,4 кг на хранене. Основната храна на яретата през първия месец е майчиното мляко, след това могат да се включат млекозаместители (подходящи са тези за телета). От втората седмица се дават КФ под формата на ярма и сено, солта се включва след 20-ия ден. От втората седмица се осигурява вода. Отбиват се на 75-90 дневна възраст, когато трябва да са приучени вече да поемат по 0,25 кг КФ. Отбиването става постепенно - през първият месец бозаят непрекъснато, през втория бозаят сутрин и вечер. След третия месец и отбиването КФ постепенно достига 0,3-0,8 кг. Отбиването съвпада с пасищния период, прехода от оборно към пасищно отглеждане на кози става постепенно. Подрастващите козички са скорозрели, започват да се разгонват още на 4-5 месеца, но за да развият добра продуктивност преди заплождане трябва да достигнат 70-75% от теглото на възрастните.

Вижте още:

Доене на козите и грижи за вимето

Грижи за бременните кози

Хранене на бременни кози

Тогенбургска коза (Toggenburg)

Порода кози Боер е единствената порода кози за месо