За първи път тази година фирма Техно Фарм ООД участва на изложението за агро-техника БАТА Агро в Стара Загора. В рамките на изложението бе представено освен софтуера за управление на земеделски стопанства TechnoFarm и най-новото приложение –TechnoFarm Комасация, което в началото на миналия месец бе предоставено на общинските служби по Земеделие за безвъзмездно ползване при извършване на доброволни споразумения. С негова помощ ще се елиминира изцяло отбелязването на имоти на хартиена карта. Приложението за Комасация улеснява процеса по изготвяне на споразуменията и разпределението на бели петна. 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

 

Пред Фермер.БГ Светлин Караджов, Търговски представител за Североизточна България каза: „Стъпката, която предприехме и решихме да даряваме нашия софтуер за изготвяне на доброволни споразумения на Общинските служби е във връзка с това, че отчитаме именно сключването на споразумения, като ключов фактор за решаване на проблемите със застъпванията, проблемите с успешното кандидатстване в новият програмен период. Знаете , има изисквания за така наречените зелени плащания или екологични дейности. Мислим, че подготвянето на тези споразумения ще подпомогне земеделските производители успешно да кандидатстват и получат тези субсидии.“

 

Данните от споразуменията могат лесно да бъдат пренесени в модулната софтуерна система за управление на стопанства TechnoFarm. Тази система за управление улеснява административните дейности в стопанството, свързани с управлението на земята - създаване и администриране на договорите за земя, изплащане на арендата в пари или натура, водене на ведомости за вече изплатените ренти и други.

 

„Сега сме форсирали всички наши усилия, улесняване управлението на ресурсите в стопанството, повишаване на ефективността, от там и на печалбите, като това ще доведе също така и до успешно кандидатстване по новите мерки и схеми, за новия програмен период 2015-2020“, обясни Светлин Караджов.

 

Основен ключов фактор за успешното кандидатстване за субсидии е сключването на доброволни споразумения. Това са и последните европейски нормативни изисквания, на които производителите трябва да отговарят. „Другият е избягвания на застъпвания, които са не малък проблем. Тази година има, около 50 000 застъпени земеделски производителя, което увеличава ангажиментите към тях и времето, което ги отклонява от основнаа им зеделеска дейност.“, посочи Светлин Караджов.

 

Базирана на най-съвременните решения за уеб географски информационни системи и продукти за управление на бази данни, софтуерът TechnoFarm може да се използва, както чрез Интернет, така и да бъде внедрен локално - в стопанството на всеки земеделски производител. Това е единственият български софтуер, използващ криптирана https връзка, която осигурява защитеност при свързването на ползваното от клиента устройство и сървърите. С този тип връзка, информацията която се ползва и въвежда от земеделските производители е предпазена от достъп на неоторизирани лица.

 

Поверителността и сигурността ще продължават да бъдат основни при разработването и предоставянето на продукти и услуги от Техно Фарм, увериха от фирмата.

 

До края на годината Техно Фарм ООД ще представи нов продукт, който значително ще улесни земеделските производители при извършването на мероприятията в стопанството им и управлението на използваните ресурси.

 

Допълнителна информация може да получите от Техно Фарм ООД:

 

Техно Фарм ООД
Логистичен Парк Eurogate, 
ул. Продан Таракчиев 12,
летище София, 1592

Телефон: +359 892 609 405
[email protected]

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!