Земеделското министерство публикува за обсъждане Проект на Наредба за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора.

Ново: Растителнозащитните мероприятия ще се следят онлайн

Нормативният акт е вследствие на влезлия в сила Закон за управление на агрохранителната верига и подменя старата наредба от 2006 г.

С новата наредба се определят мерките за контрол и наказателните действия, които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) прилага за мониторинг на субстанциите и групите остатъци, изискванията към системите за самоконтрол за остатъци на собствениците на животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора.

„С това се цели високо ниво на защита здравето на потребителите и недопускане на възможността от попадането на храни на пазара, добити от животни, които са били подложени на незаконно третиране“, пише в мотивите на подзаконовия акт

Наредбата дава правото на бизнесоператорите да изпълняват собствена система за самоконтрол за остатъци.

Идеята е така да се сведе до минимум вероятността от попадането на храни на пазара, добити от животни, които са били подложени на незаконно третиране и по този начин ще се осигури по-високо ниво на защита на здравето на потребителите.

Проектодокумените са публикувани за обществено обсъждане на страницата на Министерството на земеделието до 18 ноември.