През кампания 2017 няма да се приемат заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020г., с които се поема нов ангажимент или се разширява вече поетия такъв. Това става ясно от заповед на служебния министър на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков. 
 
 
До момента бенефициентите по мярка 10 и мярка 11 при увеличаване на общата одобрена площ по съответното направление с до 10 хектара, нямаха възможност да поемат нов агроекологичен ангажимент, а единствено можеха да разширят площите си, като изключение правеха традиционните практики за сезонна паша. Нови ангажименти се поемаха единствено при увеличение на общата площ с над 10 хектара.
 
 
Със заповедта на служебния министър обаче подобни заявления за разширяване на стопанствата няма да се приемат през тази година. Няма да бъдат приемани, съответно и нови бенефициенти по тези две направления.
 
Въпреки това, земеделските стопани, които имат вече поети ангажименти трябва задължително да подадат заявления, в противен случай Държавен фонд „Земеделие“ ще ги прекрати.