Поради увеличението на реколтираните площи и средните добиви, производството на кайсии и лавандула бележи ръст от 49,9% до 75,7% на годишна база.

На какво се дължи спадът в цените на зърното?

По оперативните данни на земеделското министерство при продукцията от вишни и маслодайна роза също се отчита увеличение в сравнение със същия период на 2016 г., макар и по-слабо.

От друга страна, производството на ябълки, круши, сливи, винени и десертни лозя намалява с между 1,3% и 13,2%, като най-съществен спад е налице при сливите. Към момента, най-значително увеличение на средния добив спрямо реколта `2016 се отчита при кайсиите с 44,2%, а по-съществено намаление - при винените лозя - с 4,6%.