Справка на Министерството на земеделието сочи, че от 2014 г. до сега броят на обявените до момента приеми е 35. За всички тях обаче Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) не е спазил срока за обработка, съобщи земеделският министър Десислава Танева в писмен отговор на депутатски въпрос.

Одобряват още инвестиции за съхранение на плодове, зеленчуци и за доилна техника

Като причина за тези забавяния ресорният министър посочи променения начин за електронно подаване на проектите през Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН). Обработката им се извършва паралелно и в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), припомни тя.

Десислава Танева: Забавянията, които са възникнали в обработката на проектите, е резултат от въвеждането на нови акредитирани и контролни механизми за тяхната обработка. 

Относно числения състав на чиновниците в двете дирекции на ДФЗ, които отговарят за договорирането и оторизацията на плащанията по ПРСР, министър Танева уточни, че заетите в двете звена са съответно 98 и 99.

Броят на оценителните комисии зависи от постъпилите проектни предложения. За подмярка 4.2 първоначално екипите са били 18, като техният брой варира заради промени в кадровия състав.

Средният брой на екипите по подмярка 7.2 е 10, а в дирекция „Оторизация на плащанията“ постъпилите заявки за плащане се разпределят от началник отдел на екипи, които се състоят от първи и втори експерт.

Десислава Танева: „Към настоящия момент не е извършван анализ на натовареността на служителите на ДФЗ.“

Десислава Танева не отговори директно на въпроса дали съставът в тези дирекции е достатъчен, за да изпълняват работата си в срок. Към момента обаче не се предвижда той да се увеличава, категорична е тя.