Министерство на земеделието на САЩ (USDA) в декемврийската си прогноза за пшеницата очаква, че през настоящата маркетингова година световната реколта от пшеница ще възлиза на 733,4 млн. тона, пише topagrar.com.

По-солени глоби в биопроизводството


Това количество ще превиши резултатите от миналата година с над 30 млн. тона, но няма да бъде достатъчно, за да бъде удовлетворено предполагаемото търсене в размер на 745,3 млн. тона.  Т.е. недостигат почти 12 млн. тона, които ще бъдат взети от запасите.

Дори запасите да намалеят в сравнение с предходната годината, доставките в никакъв случй няма да бъдат дефицитни. Очаква се към края на 2018/2019 да бъдат складирани 268 млн. тона.

На национално ниво недобра остава реколтата в ЕС-28 и Русия, съобщава американското министерство на земеделието. В момента реколтата от пшеница в ЕС се оценява от анализатори на 137,6 млн. тона, което не се е променило в сравнение с предходния месец. Налице е понижение от 9%, сравнено с предходната година.

Реколтата от руска пшеница се оценява на 70 млн. тона, което е със 17,6% по-малко спрямо година по-рано.

Трябва да се отбележим и предотвратяването на понижението на запасите от царевица. 

USDA оценява световните запаси от културата в края на финансовата 2018/2019 година на 308,8 млн. тона, което е с 0,4% повече, сравнено с ноемврийската оценка.

По оценките на анализатори производството на царевица през 2018/2019 ще възлиза на 1,10 млрд. тона – с 2,2% повече от нивото от предходната година. Потреблението ще бъде на ниво 1,13 млрд. тона и няма да бъде покрито от производството.

Както в случая с пшеницата, потреблението ще трябва да бъде задоволено чрез част от запасите от царевица.