Тематичната работна група (ТРГ) продължава с обсъждането на интервенциите и правилата, които ще залегнат в разработването на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г.

Страх ни е да не ни препишат Стратегическия план ли?

На 29 януари се проведе поредното, десето, заседание, на което се обсъдиха селската мрежа, дигитализацията, съответно и системата за знания и иновации в селското стопанство (AKIS), научи Агри.БГ, но не от официално съобщение от аграрното министерство.  

Въпреки че земеделското ведомство е отделило цяла секция в своя сайт, озаглавена “Тематична работна група за ОСП 2021-2027” - подобна информация там не можем да открием. Остава да дочакаме официалното прессъобщение или пък протокола от срещата, от които евентуално ще разберем докъде са стигнали дискусиите по въпросите за дигитализацията, които по всичко личи, че в новата ОСП ще бъдат от особено значение. Стенограмите обаче излизат със седмици по-късно. 

Междувременно се свикват тематични работни групи за обсъждане на критериите за оценка по няколко подмерки. 

На 2 февруари ще се обърне внимание на проекта на критерии за оценка по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, както и проектите на критерии за оценка на  подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Впоследствие ще се дискутират и другите програми от Втори стълб на ОСП - Програма за развитие на селските райони (ПРСР).

Всичките тези програми, критериите и правилата по тях са от изключително значение за родните земеделци, тъй като са основният начин за по-голямо финансиране. То пък им помага да инвестират и разширят своите стопанства, съответно ги прави по-конкурентоспособни. 

Достъпът до документите, дневния ред, че дори и до графика на заседанията е наличен за единици и само за учестниците в ТРГ. Това създава усещане за потайност у земеделските производители, за които се отнасят всички тези подготвяни интервенции и те трябва да съобразят бизнеса си според тях, ако желаят да получават финансиране по ОСП.  

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg