Прокуратурата в Благоевград повдигна обвинение срещу управител на търговско дружество, който се е опитал да източи субсидии по мерките и схемите за директни плащания за Кампания 2019. 

Гласувайте: Доволни ли сте от работата на служебния министър и екипа му?

На 30 май 2019 г. е подписан договор за наем на 8081,209 дка между въпросната фирма и Рилска Света обител, община Рила. Наемателят регистрира имота в Общинска служба „Земеделие“ (ОСЗ).

Няколко седмици по-късно – 17 юни 2019 г., който е последният ден за кандидатстване за Кампания 2019 за директни плащания, управителят лично посещава ОСЗ в село Струмяни и подава заявление по няколко схеми и мерки за подпомагане.

Попълва и подписва всички необходими декларации, включително че притежава валидно правно основание за ползване на земята и че я обработва и поддържа в добро земеделско и екологично състояние.

Хитрецът заявява 31 блока на земеделско стопанство (БЗС) с обща площ от 663,74 ха, които са постоянно затревени площи в района на общините Годеч, Ботевград, Своге, Божурище, Драгоман, Радомир и Перник. В действителност той няма правно основание за ползването им и БЗС са извън допустимия за подпомагане слой.

Представяйки неверни сведения, тарикатът цели да получи субсидия от общо 278 331,29 лв.

Според техническата експертиза освен липса на регистрирано правно основание за ползването на заявените имоти, те попадат предимно в области с бедна растителност, храсти и затревени територии, голи и ерозирали терени, пасища, мери и ливади. Нещо повече, в по-голямата си част блоковете не са поддържани в добро състояние.