Oт 1 януари 2016 г. лицата, които пускат на пазара продукти за растителна защита и тези, които преопаковат такива продукти трябва да разработят и прилагат система за обратно изземване на празните опаковки от крайния потребител на продуктите за растителна защита. Това е заложено Закона за защита на растенията, каза по време на Парламентарен контрол министърът на земеделието и храните  Десислава Танева. 
 
Асоциация Растителнозащитна Индустрия България стартира пилотен проект за създаване на система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди. През пролетта на 2014 г. проектът се реализира в районите на Добрич, Силистра, Русе, Варна и Разград и е първа стъпка в посока на организиране на реално управление на празните опаковки от пестициди. 
 
Системата предоставя на фермерите безопасен начин за освобождаване от празните пластмасови опаковки от пестициди. Планира се за 2015/2016 г. разширяване на системата в национален мащаб, като събирането на трикратно изплакнатите опаковки от пестициди ще става в две кампании годишно – май/юни и октомври/ноември. Целта е да се създаде ефективна система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди, достъпна за всички земеделски производители, в съответствие със законовите изисквания и отговаряща на нормите за безопасна употреба и добри земеделски практики. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!