Въпреки високите нива на оптимизъм, общото настроение на търговците на агротехника в Европа може би достигна своя пик. Бъдещите очаквания добиха по-предпазливи нюанси, съобщават от Европейската асоциация на производителите и търговците на агротехника (СЕМА). 
 
Особено внимателни са търговците в прогнозите си относно продажбите на тракори за следващите 6 месеца и дори се говори за лек спад през първите 4 месеца на следващата година. 
 
Бизнесклиматът в този сектор се влошава осезателно – настоящата оцента, а също и бъдещата са доста над обичайните за индустрията, докато другите сегменти като техниката за животновъдни ферми, продължават да бележат ръст и позитивни очаквания. 
Въпреки това поръчките за всички селскостопански машини имат сериознен ръст. 
 
 
Голямата част от анкетираните търговци очакват ръст в оборотите си през следващите шест месеца. Най-добрите перспективи се очертават пред Скандинавия, докато в Полша все още се възстановяват бавно от рецесията. Прогнозаа за Германия и Великобритания е за стабилност, а Испания е подредена на едно от последните места в Европа.