Продукти от групата на минералните торове ще се търгуват за първи път на пода на Българска стокова борса. Начало дава Агрополихим АД, водещ производител на азотни минерални торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на минерални фосфорни торове на Балканския полуостров. Фирмата е предоставила оферта за продажба на амониев нитрат, който се търгува в борсов кръг „Индустриални стоки“ от 19.11.2014 г., 47-ма борсова сесия. 
 
Организираната борсова търговия се прави с цел да се стимулира по-широка информираност в бранша по отношение на предлаганите продукти и възможности. Търговията на пода на Българска стокова борса се провежда при изключителна прозрачност на процедурите, предварително установени правила и с държавен контрол над дейността, гарантиращи спазването на основните принципи за коректни търговски отношения. В допълнение, сключването на сделки с посредничеството на акредитирани брокери гарантира на страните по договорите пълна защита на интересите им и постигане на максимални резултати.
 
Амониевият нитрат, който производителят предлага на борсата, се получава чрез неутрализация на газообразен амоняк и азотна киселина в тръбен реактор, с последващо изпаряване и гранулиране. Употребява се в селското стопанство за наторяване на житни, бобови, окопни зеленчукови култури и насаждения. Продуктът съответства на изискванията на Европейски регламент 2003/2003 на ЕС за минерални торове.
 
Подробна информация относно параметрите и условията на офертата са публикувани на интернет страницата на Българска стокова борса (http://bce-bg.bg/). Новини за текущите и предстоящи емисии, както и повече детайли за предлагания продукт, можете да намерите и в официалния сайт на Агрополихим АД (http://www.agropolychim.bg/Home.aspx).
 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!