Търговията с агнешко месо в края на тази година е стабилна, като има минимално оживление в търсенето, съобщи Ирландският съвет за храните. 
 
 
Котировките за агнешкото през ноември са средно между 4,75 евро и 4,85 евро/кг, а цените на угоените овце са между 2,60 - 2,70 евро/кг.
 
Общо кланиците в страната са обработили през последната седмица на ноември над 65 000 животни. Същото е било производството и предходната седмица, но количеството е с 14% по-голямо, отколкото по това време на 2016 г.
 
 
В Ирландия от началото на тази година до края на ноември са произведени за пазара 2.64 милиона глави дребен рогат добитък повече спрямо миналата година. Това означава увеличение с 242 000 животни или с 10% в сравнение с 2016 г. Броят на агнетата се е повишил с 5%, на шилетата – с 18%, а на овцете – с 13%.
 
 
Сравнително стабилна е и търговията във Великобритания. Цената на агнешко месо в Англия и Уелс е около 4,53 евро/кг.
 
Във  Франция пазарът остава балансиран, като доставките са достатъчни за покриване на търсенето. Най-голям е интересът там към агнешките плешки и бутчета – вероятно във връзка с наближаването на Коледа.
 
Силно влияние върху пазара оказва и вносът на агнешко на конкурентни цени.