Стартира процедурата по набиране на документи за провеждане на нови четири търга в община Тунджа. Търговете ще се проведат на 26.02.2009 г. от 9.30 ч., а срокът за представяне на тръжната документация е 25.02.2009 г.


Съгласно заповед на кмета на община “Тунджа” Георги Георгиев на публичен търг с явно наддаване ще бъдат предложени за продажба 44 поземлени имота в местността “Гол баир” в землището на с. Дражево. Под наем за срок от 5 години се предоставя язовир в местността “Калайджа” край с. Симеоново, както и помещение за млекосъбирателен пункт от общинска сграда в с. Окоп.

Под наем за срок от 10 години се предоставят и помещения за развиване на търговска дейност в селата Кабиле и Безмер.
С условията за провеждане на търговете можете да се запознаете в отдел “Общинска собственост” на община “Тунджа” в стаи 306 и 307.