Tърг за отдаване под наем и аренда на земи от Държавен поземлен фонд (ДПФ) ще  проведе Областнаta служба „Земеделие” във Велико Търново на 4 декември. Предлаганите имоти са за създаване и отглеждане на трайни насаждения или за стопанисване на съществуващи и се предоставят за стопанската 2014/2015 г. Срокът за подаване на документи в службата е до края на работния ден на 3 декември. 
 
В търга могат да участват земеделскипроизводители - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Началната тръжна цена и за двете категории трайни насаждения е 10 лв./дка.
 
Обявени са близо 289 дка от държавен поземлен фонд, които се намират в няколко населени места – Къпиново, Велчево, Килифарево, Присово, Ново село, Орловец, Коевци. Лозя се предлагат в Ново село, Церова кория, Коевци, а ниви - в Килифарево, Присово, Ново село и др. В Драганово е обявено изоставено трайно насаждение от близо 8 дка. В Орловец може да се наеме близо 87 дка овощна градина. Около 178 дка са земеделските земи. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!