Таня Георгиева-Дъбнишка  поема поста заместник-министър на земеделието и храните, съобщиха в петък от Министерския съвет.

 Питаме ви: Какви са очакванията ви от Кирил Вътев като министър?

До момента Дъбнишка е изпълнителен директор на една от големите фермерски организации в страната. В периода 2018 г. – 2022 г. тя е ключов експерт в звеното за управление на Националната селска мрежа към Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020. 

През 2021 г. е номинирана за представител на България в Европейския икономически и социален комитет в секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“.

Била е също гост-лектор в магистърската степен към катедра „Аграрна икономика“ на Икономическия университет във Варна. По образование е еколог, съобщава правителствената пресслужба.