„Движението на свободно пуснати животни в земеделските площи е една от основните причини за разпространение на болести и епидемии. Това е тема, която наистина е проблем. Става въпрос не само за изменения, които в законодателството са необходими, но и за ресурси, както и за права за оправомощаване на съответни лица за изпълнение на това законодателство. Движението на животни вечер води до разпространение на болести“, обясни министърът на земеделието и храните Десислава Танева пред журналисти в Бургас. 
 
Именно това е една от причините за измененията и допълненията в Закона за ветеринарномедицинската дейност и в частност за евтаназирането на безстопанствените животни. 
 
„Когато приемахме измененията и допълненията в закона, много остра дискусия предизвика предложението за евтаназиране на животните, когато те се движат без документи. В крайна сметка се оказа, че това нарушение е една от основните причини за разпространение на заразни болести и на епидемии. Предизвика голяма полемика , но в крайна сметка трябва обществена подкрепа за такива мерки, които може да изглеждат крайни, но създават определен ред, който прави така че рискът от щети и поражения да бъда минимизиран“, допълни министър Танева.