Аграрния министър Десислава Танева призова фермерите да работят и планират своите дейности по директните плащания според условията, които към момента дава законодателството. Тя отправи своя апел към земеделските производители по време на среща в Бургас, която е част от национална кампания на МЗХ за разсяснение на новите схеми по прилагамето на директните плащания в селското стопанство.

 

[news]

 

По повод публикация за предложението на Европейската комисия да даде възможност страните членки да удължат с един месец срока за заявления по директните плащания, Танева изрази следното мнение: "Искам да кажа по повод излезли информации вчера и официално съобщение на страницата на комисията за предложение за удължаване на срока за подаване на заявленията за подпомагане по схемите за Директни плащания с един месец, предложения на комисар Хоган към сегашния момент, тъй като следобед ще имаме по-голяма яснота за това, в момента се работи в Брюксел по решение дали е възможно това да се случи с делегиран акт на комисията без да се изменят Европейските парламентен регламент, тъй като там София е..... знаете до 9 юни, като след 15 март има съответните санкции. Ако в рамките на днешния ден бъде намерено решение това предложение и за това предложение тръгне процедура по което то ще стане решение на комисията, безспорно България също ще го приложи. Към днешния момент на днешното събиране моят съвет към всички земеделски производители е да работите и планирате дейностите така, както са сроковете по настоящето законодателство. Всичко останало безспорно би било ваше облекчение."

 


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!