Министерството на земеделието и храните подготвя първа нотификация на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), която да изпрати на Европейската комисия (ЕК). Това съобщи в края на тази седмица седмица пред камерата на Фермер.БГ, земеделския министър Десислава Танева. Според Танева основната цел е бюджетът по ПРСР 2014-2020 да стигне за финансиране на проектите на по-голям брой земеделски производители, отколкото са заложени първоначално в програмата. 

 

В първата нотификация до Брюксел ще бъдат предложени промени, чрез които да се променят критериите за кандидатстване с цел повече земеделски производители да бъдат бенефициенти и да могат да получат финансиране по линия на ПРСР 2014-2020. Една от първите предложени промени ще бъдат критериите за допустимост по мярка 4.1. Очаква се и промяна в тавана на подпомагане по проектите.

 

 

Ето какво споделя министър Танева, в интервю за агенция Фокус от вчера вечерта: "Ние като влязохме в мандат, първо променихме програмата, коригирахме я, одобриха я, проведохме първи прием на Мярка 4.1, после проведохме прием по Мярка „Млад фермер“. И двата приема приключиха при изключителен интерес. По първия, по Мярка 4.1 за инвестиции в селските стопанства – над 4 пъти по-висок интерес от възможностите на бюджета.

 

По втората Мярка „Млад фермер“ – 2 пъти по-висок интерес, отколкото възможностите на бюджета. При това, само приоритетни сектори, макар и частично, са удовлетворени от тези приеми, независимо, че разбира се, никой не е доволен от това, че средно 20% от подалите заявления по Мярка 4.1 за инвестиции в селските стопанства ще бъде одобрен. Но дори този брой, той ще е само в приоритетните сектори.

 

За сектор „Плодове и зеленчуци“ 48%, индикативна разбира се е тази цифра на база на предварителния ранкинг, ще бъдат одобрени. Това означава, че трябва да намерим тези условия, които и ще подкрепят земеделските стопани, и ще достигнат до по-голям брой от тях. Какви са? Например, интензитет на помощта, добавка на интензитета на определени критерии – може да няма добавка, може да е значително по-малка. Сега, според това дали си биологично производство или селски район, този интензитет може да стигне до 70%. Но ние можем да го направим само 50 – така ще има бюджет за още земеделски производители. Таванът на отделен проект също е тема, която може да бъде коментирана. Пак казвам, крайната цел е, тъй като бюджетът е константна величина – той е договорен – това е бюджетът на Програмата за развитие на селските райони до 2020 година, нашият интерес като държава, а и на Общността, е повече земеделски производители да могат да се подкрепят по тази програма. Този интерес показва и друго – категорично секторът и земеделските стопани имат визията за своите стопанства и тяхното развитие, имат и готовността да кандидатстват, което говори добре за българското земеделие. "

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!