Чрез решение на Върховния административен съд е отменена заповедта на Изпълнителния директор на ОДБХ - Ямбол за заличаване на животновъдния обект на Ана Петрова от Болярово и към настоящия момент той е със статут на действащ. Това заяви земеделският министър Десислава Танева в отговор на депутатски въпрос.

Сагата на Ани от Болярово продължава

Това решение обаче не повлиява статута на България като страна с регистрирано огнище на чума по дребните преживни животни. 

"Към настоящия момент фермата е със статут на обект, който е с потвърдена чума по дребните преживни, което не позволява на България да изпълни условията, посочени в Кодекса на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) за дребните животни и съответно да даде официално искане за статут на страна, свободна от заразата чума по дребни преживни животни", поясни Танева.

Тя се позова на официални документи на Българска агенция по безобастност на храните (БАБХ) за резултатите от клинични изследвания от въпросното стадо през 2018 г както у нас, така и в лицензирана френска лаборатория.

„Като вероятна причина за появата на чума по дребните преживни животни се посочва циркулация на слаб щам на чума, който е възможно да е пренесен в страната ни чрез нелегално придвижване на животни от Турция, където заболяването е ензоотично", заяви министърът и припомни, че мисията на ветеринарния екип на Европейския съюз за спешни ситуации у нас е установила, че предприетите мерки от БАБХ към съответния момент са били адекватни и навременни.

На 18 юни 2020 БАБХ уведоми Европейската комисия за решението на съда и актуалната обстановка у нас. По думите на Танева се чака позицията на ЕК по казуса, а дотогава България все още не е регистрирана като свободна от това заболяване.

Десислава Танева: „Ние също търсим вариант за излизане от този статут. Имаме и писма от организации и търговци, чиито пратки за износ на агнета бяха спрени заради този статут. Има ограничения за внос на агнета от България към Северна Македония, Турция, Казахстан, Украйна и Русия.“

От своя страна, депутатът Кристиян Вигенин определи понятието "слаб щам" като недостоверно и изрази хипотеза, че вероятната причина за заразата е ваксина, която не е отговаряла на изискванията. Той изрази съмнение, че след две години ЕК може да продължава да счита, че единственият начин за справяне със заразата е като бъде ликвидирано стадото на Ани Петрова, което две години по-късно е здраво и се множи

Призовавам ви да излезете от този бюрократичен подход, да стъпите на реалностите и да направите усилие ЕК и ОIE да приемат факта, че стадото, и да е имало проблем, вече е здраво и да се реши този проблем", каза той в заключение.