Асоциацията на производителите на картофи (NEPG), която обединява представители на петте западноевропейски страни, като Великобритания, Франция, Белгия, Германия и Нидерландия, пресметна общата площ, заемана от културата там.
 
 
Изчисленията показват, че през този сезон картофените полета се простират върху 595 587 хектара,  което е с 1% повече в сравнение с миналата година. 
 
Мнението на Асоциацията е, че в тези райони може да се получи „ситуация със свръхпредлагане“, съобщи freshplaza.com.
 
Очаква се, че крайните показатели за добивите на картофи ще зависят от сушата, която обхвана петте страни в NEPG, а ситуацията на пазара в Европа силно ще зависи от реколтата в Полша, която е един от най-големите играчи на пазара.