Наторени ниви от свинеферма в местност Фазанарията край Пазаржик са източник на неприятни миризми, от които гражданите масово се оплакват през последните дни, обяви директорът на  екоинспекцията в Пазарджик Костадин Гешев.

Обезщетения за избити Източнобалкански свине се чакат от миналата година

След проверка експерти установяват, че собствениците на свинекомлекса по пътя за село Бошуля имат сключен договор с кооперация за наторяване на ниви. В момента на проверката свинските изпражнения са нанесени върху почвата и се прави дисковане на земята. Оттам идват и зловонията. 

"Нямаме основание да санкционираме свинекомплекс, ако той работи нормално и не е допусната авария. При инспекцията не са забелязани разливи от торохранилището, нито други нередности", заявява Костадин Гешев, цитиран от сайта Марица.

Той споделя, че това не са първите сигнали за неприятна миризма в района, имало многократни такива през годините. В предишни случаи е установявано изтичане от ямата, но то своевременно е прекратявано от оператора. Вентилационната система на фермата често разнася миризмата при ветровито време на километри разстояние, но това не е наказуемо, твърдят от РИОСВ.

Дейностите по наторяване на земеделските земи и контролът над животновъдните обекти, не е в обсега на екоинспекцията, затова сигналите са прехвърлени към Областната дирекция по безопастност на храните. Предстои последваща проверка и от тяхна страна.

Известно е, че свинската тор има повече полезни компоненти, отколкото тази от говеда, въпреки че при употребата ѝ трябва да се вземе под внимание по-високата киселинност. Явно осигурените количества от свинефермата радват земеделските стопани в региона, но водят до системни оплаквания от жителите на Пазарджик.

При всяко положение щом има подхранване с оборска тор, ще има и миризми. Това е характерно не само тук, но и в цяла Европа, където се практикува биологично земеделие. Да, неприятно е, но, от една страна, хората искат чисти и здравословни продукти, а от друга - не искат да им мирише. Не знам кое предпочита населението - неприятни миризми за кратък период от време или плодове и зеленчуци с високо съдържание на нитрати?", изказва мнение Гешев.

По думите му свинефермата при Фазанарията е оборудвана с възможно най-съвременните съоръжения и техника.