Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” за 2020 г., съобщиха от земеделското министерство.

Кога идват плащанията за хуманно отношение към свинете?

По нея ще могат да кандидатстват тези, които нямат регистрирано огнище на Африканска чума по свинете (АЧС) във фермата си през 2020 г.  

„Условията, които сме заложили, остават контролният базов лист с положително становище от БАБХ, както и този за изпълнение на изискванията по Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти с положително заключение от БАБХ“, уточни заместник-министър д-р Янко Иванов. 

Плащането за свине-майки ще бъде на 100%. 

През месец септември тази година ще бъдат изплатени 20% от субсидията, а останалите 80 % от нея – през декември. 

За прасетата за угояване плащането ще се извърши за два реализирани оборота, съответно за месеците от май до август и от септември до декември. 

Към момента по данни в системата ВетИС наличните свине-майки са близо 45 000, а прасетата за угояване – 360 000.