Секторите Свиневъдство и Птицевъдство ще отпаднат от мярката Плащания за хуманно отношение към животните в новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), научи Фермер.БГ. От подпомагането ще могат да се възползват фермери, които отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ) и дребни преживни животни (ДПЖ). 
 
Европейската комиися настоява тези два сектора да не се подпомагат по тази мярка на Програмата , защото те имат нотифицирани мерки по Държавната помощ за хуманно отглеждане на свине и птици, които ще продължат да се прилагат и в новия програмен период.
 
Асоциацията на земеделските производители в България ще предложи средствата, които са били заложени за подпомагане на проекти на птицевъди и свиневъди в ПРСР да се пренасочат към мярката за модернизация на стопанствата 4.1. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!