Световното производство на слънчогледово олио, според заключителните данни за 2018/2019, може да превиши рекорда от миналогодишния сезон, достигайки 19,6 млн. тона, което е с 0,7 млн. тона повече от показателя през 2017/2018, прогнозират в своя отчет експерти от Oil World, информира zol.ru.

Липса на оптимизъм за цените на слънчогледа

Както се уточнява, увеличаването на преработката на слънчогледово олио в Украйна ще бъде на ниво 6,38 млн. тона срещу 5,7 млн. тона сезон по-рано, в Русия – 4,6 млн. тона при 4,5 млн. тона година по-рано. В Аржентина производството ще достигне 1,47 млн. тона срещу 1,25 млн. тона година по-рано.

В същото време прогнозата е понижена за ЕС – до 3,6 млн. тона (3,5 млн. тона), и Турция – до 0,93 млн. тона (0,94 млн. тона).

Прогнозата за световния износ на слънчогледово олио бе значително повишена – до 10,6 млн. тона, което е с 0,7 млн. тона повече спрямо показателя от година по-рано. Това е максималното ниво за последните 3 години.

В частност експертите очакват да се увеличат доставките от страна на Украйна, Русия и Аржентина.

На свой ред износът на слънчогледово олио от Турция, която през последните няколко сезони е четвъртият по големина износител на продукта в света, ще продължи да намалява и през 2018/2019 ще достигне само 0,35 млн. тона. Този показател отстъпва на миналогодишния (0,38 млн. тона) и е над два пъти по-нисък от нивото на доставките през сезон 2016/2017 (0,86 млн. тона).