Според американски анализатори световното производство на пшеница, за първия месец на 2017 година, се е увеличило с 1,4 млн. тона, спрямо месец декември. Това стана ясно от Международния обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури, изготвен от Министерство на земеделието и храните (МЗХ).
 
 
Производството на пшеница в Европейския съюз се оценява на 135,9 млн. тона, като предвижданията за 2017-2018 година са да достигне 143,8 млн. тона. Най - големите производители в ЕС са Франция, Германия, Великобритания и Полша.
 
Оценката на анализаторите от „Стратиджи Грейнс“ за общото производство на зърнени култури в ЕС за 2016-2017 година е в размер на 295,4 млн. тона.
 
В световен мащаб при царевицата се наблюдава незначително намаление на произведените количества на ниво от 1037,9 млн. тона. Това се дължи главно от намаленото производство на културата от страна на САЩ. Данните за ЕС и за страните от черноморския басейн Русия и Украйна са без промяна. Европейската комисия понижи значително прогнозата си за запасите от царевица в края на настоящата реколтна година от 15.9 млн.т. на 9.95 мл.т. Прогнозите са за увеличаване преработката на царевица за биоетанол.
 
 
Производството на маслодайни култури, включително соя, в световен мащаб се оценява на 554,80 млн. тона. При маслодайния комплекс се наблюдава оценката за увеличено производство на соя от Бразилия на ниво от 104 млн.тона, което е с 2 млн. повече в сравнение с декемврийската прогноза. Това увеличение до известна степен ще компенсира  по-слабата  реколта на САЩ. 
 
 
Световното производство на слънчоглед за реколтната 2016-2017 г. е 44,34 млн. тона. Очаква се произведените количества в Русия и Украйна да се завишават с по около 1,5 млн. тона спрямо реколтна 2015-2016 г. 
 
При рапицата прогнозата е леко завишена от 67,76 на 67,85 млн. тона произведство за 2016/2017 г.