FAO публикува своята прогноза за производството на храни преди дни. На първо място се разглеждат пазарните тенденции по основните хранителни стоки в цял свят, включително зърнени, риба, месо, млечни продукти, захар и растителни масла.

Доклад на ЕК: Добра година за месото и млякото в Европа

Въпреки че предлагането на основните хранителни пазари е относително стабилно по отношение на повечето стокови категории, те си остават уязвими в светлината на неотдавна избухналите търговски разпри и потенциалните последствия от неблагоприятните климетични условия и други сътресения.

Особен интерес представляват сложните тенденции в сектор растителни продукти. Там световните цени на маслодайните и зърнените култури растат, докато цените на растителните масла падат, пише ИА «Казах-Зерно».

Сложните търговски отношения между САЩ и Китай – най-големия в света производител и купувач на соя съответно, доведоха до значителна неопределеност на пазара. За нея свидетелства скорошното падане на световните цени на соята и соевите продукти.

Търговия със зърнени култури през 2018/2019 ще остане устойчива. За това ще допринесе устойчивият ръст на вноса почти на всички зърнени култури.

Други основни моменти включват очакването за „завишени“ и дори рекордни цени на морските продукти през втората половина на 2018 г. Това ще бъде обусловено от ограниченото предлагане, увеличаването на търговията с млечни продукти, особено със сухо мляко, и устойчивия ръст на производството на месо на фона на забавения ръст на обема на търговия.

През тази година световното производство на захар ще нарасне с 11,1%, достигайки рекордно ниво от 187,6 млн. тона и доста ще превиши нивото на световното търсене.

Международната цена на захарта ще се формира на базата на ръста на световните цени на нефта, тъй като именно тази суровина изисква повече количество захар за производството на етанол, отбелязват още експертите от FAO.