Сравнително високата рентабилност от производството на пшеница ще стимулира увеличаването на световните площи с пшеница за първи път през последните четири сезона, пише изданието УкрАгроКонсалт.

Земеделието – нелек бизнес навсякъде по света

До тези изводи навежда анализ на темповете на сеитба на зимна пшеница в страните от Северното полукълбо. В частност в страните от ЕС високата износна цена и недостатъчното засяване на зимна рапица може да бъдат фактори за увеличаване на площите с пшеница. В същото време потенциалът за реколта може да бъде намален поради дефицит на почвена влага.

След период на недостатъчно количество валежи в Русия, дъждовете през септември запълните запасите от почвена влага. В края на септември е осъществена 67% от планираната сеитба на зимни култури (преимуществено пшеница). Това означава, че темповете са по-високи от миналогодишните.

Дефицит на почвена влага има още в Украйна, където сеитбата към края на септември е на ниво 32% от планираната. Това може да се отрази негативно върху реколтата.

В САЩ условията са благоприятни са сеитба и увеличаване на посевите със зимна пшеница. В края на септември темповете на сеене съответстват на миналогодишните норми.