С Указ 172 на президента Росен Плевнелиев се постановява влизането в сила на Закона за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните (МЗХ) Международната банка за възстановяване и развитие.

 

Законът беше приет от Народното събрание на 9 юли 2014 г. Споразумението беше подписано на 20 март, а Законът влиза в сила от 18 юли. Споразумението ще позволи да бъдат изготвени стратегии за управление и развитие на отраслите хидромелиорации (напояване и отводняване) и защита от вредното въздействие на водите.

 

В документа са включени и дейности, свързани с дефиниране на рамката за програмиране и приоритизиране за получаване на финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, както и изготвяне на интегрирани инвестиционни планове, програми и водещи проекти в селските райони. Това ще доведе и до увеличаване усвояването на средствата от европейските фондове в програмния период 2014-2020 г., се посочва в мотивите.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!