Схемите за обвързана подкрепа за животновъдството от 2015 г. не поставят сериозни изсквания за получаване на субсидията и ще продължат да подпомагат развитието на сивата икономика при производството на мляко.

Няма да се изисква фактура, единствено идентификация и регистрация на животните в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.

Това коментира Светлана Боянова от Института за агростратегии и иновации относно схемите за обвързана подкрепа за животновъдството – за млечни крави, за месодайни крави и юници, за млечни крави и месодайни крави под селекционен контрол, за подпомагане на овце-майки и кози-майки, за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол и обвързано подпомане за биволи.

[news]
За да се получат въпросните 250 лв. няма да се изисква нищо повече от това да имате млечни крави. Да не говорим, че има доста примери на виртуални стада и че едно животно много лесно може да бъде едновременно и млечна крава, и месодайна – в зависимост от това колко повече субсидия може да се вземе за нея. А и данните на агростатистиката с тези на БАБХ и на Разплащателна агенция, също не са еднакви, посочва Боянова.

Освен това, схемите не отчитат разликите при отглеждането на млечни и на месодайни крави и разходите при двата вида производство, а в същото време определят една и съща ставка от 250 лв. Не се отчитат и разликите между планинското и равнинното животновъдство. За сравнение – например във Франция тази разлика е отчетена и там парите са разделени – за планинските: 45 млн. евро, за равнинните: 95 млн. евро.
 


Изтеглете от тук:

Схеми за обвързана подкрепа за животновъдството - становище на Института за агростратегии и иновации

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!