Новият таван на субсидиите в сектора има политически мотиви, тъй като икономическите са неясни и се губят. Това каза Светлана Боянова, председател на Института за иновации и агростратегии за Блумберг ТВ.

 

Нови данни: Селското стопанство у нас бележи икономически спад


"Спорното и будещо дискусии предложение е за така наречения таван на плащанията. Таванът, който се предлага от Европейската комисия (ЕК) е доста по-рестриктивен от този, който имаме в момента в България - 5% намаляване до 300 хил. евро и над 300 хил. евро вече нямаме право на субсидия".


Предложението на ЕК е  таванът като субсидии да е от 60 хил. евро до 100 хил. евро в съответни проценти редукция - намаляване на плащанията и от 100 хил. евро вече да няма никакви плащания на субсидии, обясни Боянова.


Според нея този таван има чисто политически аргументи, тъй като икономическите мотиви се губят.


Друга новост в ОСП след 2020 г. е, че всяка страна сама ще определя как да подпомага своите земеделски стопани. Това е основната идея в европейската стратегия за развитието на селското стопанство у нас. Затова страните-членки трябва да разработят стратегически план, който да преследва общите европейски цели, но и да отразява съответната специфика на стопанската конкретика.


„Разликата между сегашното положение и бъдещото в сектора е в действията по този стратегически план, по него ще се правят инвестиции и директни плащания в селските райони. Трябва да се прецени кои директни плащания, защо в този ред, как ще се разпределят бюджетите за интервенции за развитие на селските райони и да се защити стратегическия план пред ЕС”, добави Светлана Боянова.

 
Следете темата в https://cap4us.fermer.bg/