Политиците и ветеринарните власти от десетки страни си поставят за цел да ликвидират опасната инфекция чума по дребните преживни животни в срок до 2030 г. 
 
 
Това предвижда Глобалната стратегия за контрол и изкореняване на болестта на Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO) и Световната организация за здравеопазване на животните (OIE). Представители на повече от 20 страни от Европа, Африка и Азия се събраха на международна конференция миналата седмица в Брюксел, за да обсъдят сътрудничеството за изкореняването на опасния вирус.
 
„България се е справила адекватно и бързо с първия случай на чума по дребните преживни животни в ЕС, който се появи през юни тази година“, заявили представители на Европейската комисия, цитирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
Изпълнителният директор на Агенцията д-р Дамян Илиев и зам.-министъра на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов участваха през седмицата в две международни конференции на високо ниво в Брюксел, свързани със стопански значимите болести по животните в селското стопанство.
 
 
„Европейската комисия подчерта резултатността на действията, извършени от българските ветеринарни власти в съответствие с действащото законодателство на ЕС,  благодарение на които ще се предотврати и по-нататъшно разпространение на вируса на нови територии“, съобщиха от БАБХ. 
 
Темата за Африканската чума по свинете (АЧС), която в края на август засегна и България, е била сред най-дискутираните по време на международната конференция „Трансгранични болести по животните в Европа – значение на международното сътрудничество за устойчивото животновъдство“. 
 
Мерките за превенция – биосигурност, добри ловни практики и осведоменост на обществото за намаляване на риска от човешки фактор при пренасянето на вируса, са посочени като водещи, тъй като ваксина срещу АЧС няма.