16 октомври е Световният ден на прехраната, който през тази година преминава под мотото „Изхранвайки света, се грижим за земята“. 
 
Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) поставя акцент на значимостта на семейното фермерство и малките земеделски стопанства в контекста на Годината на семейното фермерство
 
Организацията на обединените нации (OOН) взе решение 2014 г. да бъде обявена за Международна година на семейното фермерство, за да се подчертае ролята и потенциала на семейните фермери в контекста на продоволствената сигурност, борбата с глада и опазването на природните ресурси.
 
В развитите и развиващите се страни, над 500 милиона семейни стопанства, които разчитат предимно на труда на членовете на семейството, произвеждат значима част от храната, която храни милиарди хора по целия свят. В много развиващи се страни, семейните ферми представляват до 80 процента от всички земеделски стопанства. 
 
Световният ден на прехраната за пръв път е отбелязан на 16-и октомври през 1981 г. Датата е свързана с основаването през 1945 г. Организация на ООН за прехрана и земеделие (ФАО).
 
По повод  Световния ден на прехраната доц. Десислава Димитрова - Кооринатор за Slow Food на Балканите направи презентация в СУ "Св. Климент Охридски" на тема Slow Food: Отвъд чинията...
 
Презентацията можете да разгледате във Facebook.
 
В редица инициативи за отбелязване на празника се включва и Българската Хранителна Банка.