Сушата, която силно намали зърнената реколта в Централна и Северна Европа през тази година, се отрази и в България. Липсата на значими стопански валежи в продължение на два месеца отначало забави предсеитбената подготовка на площите, а сега отлага и есенната сеитба.
 
 
Нивите, които вече са засети с пшеница, са 1 433 132 декара или с 37% по-малко в сравнение със същия период на миналата година, когато засетите площи са били 2 267 892 декара. Това става ясно от оперативния анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) с данни към 4 октомври.
 
Съпоставимо с пшеницата е изоставането спрямо миналата година при тритикалето - с близо 40%, като са засети едва 8 690 декара. 
При ечемика засетите  площи са 108 838 декара или с 66% по-малко на годишна база. В началото на октомври миналата година те са били 316 656 декара. 
 
Най-зле е положението с ръжта. При нея е отчетен спад с 90%, като са засети едва 3540 декара. На този фон изоставането при маслодайната рапица е минимално - с 4%, като са засети 1 109 131 декара при 1 153 091 декара година по-рано.
 
Оперативните данни все пак показват, че предсеитбената подготовка наваксва изоставането от началото на есенната кампания. До 4 октомври тя е обхванала вече на 6 745 617 декара с есенници при 6 853 848 декара миналата година. Дълбоката оран се провежда даже с изпреварващ темп. Тя е извършена върху 2 768 801 декара при 2 528 726 декара по същото време на миналата година.