Продължаващата вече три месеца суша в Югозападна България изправя земеделците и животновъдите в региона пред тежки проблеми.
 
 
Водата вече е недостатъчна както за напояване на посевите, градините и ливадите, така и за водопоя на животните. Това стана ясно на среща на фермери от Кресна с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и „Напоителни системи” - Сандански.
 
Стопаните призоваха властите да ограничат водоползването на частните ВЕЦ-ове в региона, за да остане за селското стопанство.
„Озаптете частните ВЕЦ-ове, докато те правят пари, животните няма къде да пият вода, реките са пълни, а водите и водоемите празни!“, призоваха фермерите, цитирани от „Струма“.
 
Фермерите настояха за проверка от Басейновата дирекция на всички ВЕЦ-ове по реките Влахинска, Ощавска и други в района - дали спазват договорените условия по издадените им разрешителни за водоползване и ако са в нарушение, да им се потърси съдебна отговорност и да ги спрат.
 
Срещата се състоя по искане на сдруженията „Фермери-2009“ и „Струма“, както и на Асоциацията за отглеждане и развъждане на дългокосмести кози в Кресна. 
 
Животновъдите предупредиха, че ако проблемът с недостига на вода не бъде решен,  ще изпратят жалба до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, а след това ще излязат на протест, като може да се стигне и до блокада на международния път Е-79 в района на Кресна.
 
Според директора на Басейновата дирекция Радослав Георгиев е добре фермерите да създадат сдружение, за да си осигурят вода и да плащат по-ниски цени. Водата от „Напоителни системи“ в района се плаща по 50 лева годишно на декар земя, а при сдружаване стойността ще бъде 1 лев на 1000 кубика от разрешените за ползване количества. 
 
Директорът допълни, че положението с водата няма да се влошава, тъй като Басейнова дирекция повече няма да издава разрешителни за водоползване от ВЕЦ, а тези, които са в процес на проектиране, се спират.