Сухата манатарка в момента се изкупува по 60 евро килограма, а челядинката върви около 40-45 евро, съобщава Антон Аганцев, ръководител на проекта "Богатството на българската гора - източник на устойчива заетост", реализиран от фирма "Хамър 2000" ЕООД. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма ФАР.

В резултат на проекта дружеството разполага вече с подготвени кадри, които са необходими за изпълнение дейността на фирмата - изкупуване, заготовка и продажба на диворастящи плодове и гъби.

За 48 часа от брането до крайния клиент могат да доставят пресни гъби в Европа, твърдят от "Хамър 2000". Около 95% от продукцията на фирмата е за износ. Тя търгува предимно с Испания, Франция, Австрия и Германия. В станата има около 35-40 фирми, които се занимават с изкупуване, заготовка и продажба на диворастящи гъби и плодове. Все още обаче у нас няма никакви критерии за качество при брането на горски продукти, заявява Антон Аганцев.