Субсидиите за зимуващи гъски в Програмата за развитие на селските райони да отпаднат. За това настояват браншови асоциации и неправителствени организации в областта на земеделието. Те искат среща с министър-председателя Бойко Борисов и с министъра на земеделието и храните Десислава Танева, заради европейското финансиране за зимуващите гъски. 
[news]

В писмо-декларация до тях те настояват за прекратяване на прилагането на направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. Според организациите, финансовото подпомагане по тази мярка е необосновано, не е обвързано с конкретни задължения към получателите на финансирането и цели единствено източване на мярката в посока към зърнопроизводителите и за сметка на останалите направления в нея. Подписалите декларацията организации са категорични, че ако не бъде преустановена тази практика,  ще се стигне до санкции от страна на Европейската комисия и спиране на ПРСР (2014-2020). 
 
Те настояват още да бъде поета персонална отговорност от съответните длъжностни лица, както и за активни съвместни действия от МЗХ и браншовите организации за предотвратяване на провали за в бъдеще.
 
Писмото е подписано от председателите на Асоциацията на агроекологичните земеделски производители (ААЗП), Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), Сдружението за биологично пчеларство, Съюза на животновъдите в България и Българска Асоциация Биопродукти (БАБ). То е адресирано както до премиера и земеделския министър, така и до вицепремиера Томислав Дончев и председателя на парламентарната комисия по земеделие Румен Христов. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!