Най-значимият проблем за земеделците в момента е дали правителството ще спази обещанието си и ще изплати субсидиите за единно плащане на площ, които се дават за обработване на земята. Отлагането на изплащането им освен липсата на свежи пари у фермера ще му донесе и допълнителни щети. Срещу част от тези субсидии фермерът е ползвал оборотен банков кредит и сега той му носи негативи като лихви, отказ от банките да му дадат нови оборотни кредити и др. На практика това създава реални трудности за данъчното приключване на календарната година, защото тези субсидии трябва да бъдат посочени към фискалната 2008 год.
 

Мнозина се питат как трябва да се тълкува изказването на министъра на земеделието и храните Валери Цветанов, че след като фермерите получават субсидии, освободени от данъци, трябвало да се помисли как да им се вземе данък и отново подхваща въпроса за дискутирания вече данък за земята, който нито едно правителство досега не посмя да предложи и въведе.
 

Казано на икономически език субсидиите се дават на фермерите, за да намалят себестойността на продукцията, която у нас по различни причини коренно са различава от тази в другите страни от Евросъюза. И не е вярно това, че фермерите не плащат данък върху субсидиите. На практика субсидията увеличава печалбата на производителя и съответно размера на дължимия данък. Казано по-просто - ако фермерът е продал продукцията си по себестойност, тоест на нула печалба, субсидиите му се явяват чиста печалба и той дължи върху целия им размер данък печалба, твърдят експертите.

 
У нас все по-усилено вече се говори за световната икономическа криза. За такива времена специалистите съветват да се дават пари за дейности, които най-бързо могат да създадат продукт, който да се отплати. В противен случай пожарникарското запушване на пробойните няма да спаси кораба. Да не дава Господ да изпаднем в състоянието на страна, която гледа на износа на земеделска продукция като на спасителен пояс за икономиката. Да не дава Господ, защото идва време за подхранване на есенните посеви и засяване на пролетниците, а това не може да бъде направено без пари. Пари тук и сега. Иначе управляващите ще се сетят наесен какво са пропуснали, но ще бъде твърде късно.

 
Затова се предлага изплащане на преките субсидии на коректните земеделски производители, даване права на арбитър от последна инстанция на директорите на областните дирекции “Земеделие” да могат на базата на документите при припокриване на ниви да отрежда кой е в правото си. Иначе земеделието постепенно ще продължи да се превръща в неуправляем и западащ отрасъл./Монтпрес