През юни 2014 г. се очаква одобрение от ЕП на всички актове по регламентите по ОСП 2014-2020 г., съобщи на форум, организиран от Представителството на ЕК в България, Марио Милушев, директор в ГД „Земеделие и развитие на селките райони“ в ЕК. Общият бюджет на ЕС за периода 2014-2020 г. е в размер на 957 млрд. евро.

„През 2019 г. средните плащания във всички държави трябва да достигнат минималното ниво на подпомагане – 196 евро/ха. България е съвсем малко под 90%“, допълни Милушев. Сумата за България за преки плащания в програмния период 2014-2020 г. е в размер на 5,121 млрд. евро по текущи цени. Пакетът за България за развитие на селските региони в новия програмен период е в размер на 2 млрд. 339 млн. евро по текущи цени.
 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 

 

„Бюджетът намалява с малко повече от 12 млрд. евро по отношение на предложенията на ЕК от юли 2012 г. като общото намаление е от 3.3%. Намалението на Първи стълб е 1.8%, а на Втори – 7.6%“, припомни Милушев. Той допълни, че реалното намаление на средствата по Първи стълб е около 3%. По компонентата „външно сближаване“ между 2014 и 2017 г. всички държави-членки, които имат плащания под 90% ще преодолеят поне 1/3 от разликата между сегашното си равнище.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!