923,6 млн. лв. субсидии от ЕС ще бъдат платени на фермерите до седмица, съобщиха фермери във форума на Фермер.БГ, позовавайки се на публикация във вестник „24 часа“.

Парите ще отидат по сметките на 84 000 регистрирани земеделски производители. Помощта е по около 26 лв. на декар, съобщават за изданието от Министерството на земеделието.

Плащането на т.нар. преки плащания на площ можеше да стане и по-рано, след като Брюксел одобри възможността субсидиите да се дават от 16 октомври. Това обаче не се случи в края на миналата година, за да не се допусне голямо покачване на бюджетния дефицит. Причината е, че парите първо се плащат от хазната, а след около 45 дни се възстановяват от ЕС.

За първи път тази година парите за обработката на нивите са само от Европа. В бюджета не бяха заложени национални средства за съфинансиране чрез т.нар. доплащания.

[news]
Месец, след като фермерите вземат парите си за 2012 г., те ще трябва да подават документи за подпомагане за 2013 г. Срокът за прием на заявленията е от 1 март до 15 май. Допуска се и подаване на документи след тази дата, но със санкция от 1% върху сумата за всеки ден закъснение.

Над 1 млрд. лв. ще получат българските фермери за директни плащания на площ по кампания 2013 г. Изискването е те реално да ползват заявените площи към 31.05.2012 г., да имат документи, които доказват правното основание за ползване на земята, да поддържат нивите в добро земеделско и екологично състояние според националните стандарти.

Заявлението се подава в общинската служба "Земеделие" по местонахождението на площите. Ако нивите са на територията на две или повече общини, стопанинът сам избира в коя да пусне т.нар. входяща регистрация, а в другите пуска заявления с отбелязано поле "редакция".

Минималният размер на стопанството, за да бъдат получени субсидии, е 10 дка, като само за трайните насаждения - лозя, овошки и др., може да е 5 дка. Отделният парцел трябва да е поне 1 дка. Подпомагат се и площите "под угар". Това е обработваема земя, на която обаче през съответната стопанска година не се произвеждат агропродукти с цел да се възстанови почвата. Уточнението е, че едни и същи площи не могат да бъдат оставени под угар през две поредни години.

И при лозята има особеност. Преки плащания се полагат само за десертните сортове, винените се подпомагат по други програми. Затова и стопанинът при смесени масиви трябва да определи точно колко са площите с десертни сортове, защото ако впише повече, подлежи на санкции.

Очертаването на обработваемите площи става на място в общинските земеделски служби. За улеснение на стопаните е създаден и специален т.нар. допустим слой. Ако се очертаят терени извън него, системата ще предупреди, че те не подлежат на подпомагане. Фермерите могат да декларират земеделските си земи и като ги измерят сами с GPS устройства. Изискванията към тях са да позволяват измерване с точност до поне 1 метър.

И през тази година ще има отделна схема за подпомагане на производителите на ягоди и малини. Помощта по нея е до 46 лв. на декар, като се подпомагат около 24 000 дка.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!