Утре 27-и Ноември от 10.00 ч., Асоциация на българските села (АБС) ще проведе информационна среща – дискусия във Велингрaд - Туристически информационен център - пл.Свобода.

 

За фермерите ще бъдат разяснени новите мерки от ПРСР 2014-2020  - мярка 4 за инвестиции в материални активи и мярка 6 за подпомагане на млади фермери и инвестиции в преработка и маркетинг. Ще бъдат представени възможностите за финансиране на мобилни фермерски магазини, както и инвестиционни проекти в селата.

 

На събитието се канят кметове на села, фермери, собственици на обекти за селски туризъм, представители на читалищата, както и собственици на фирми в селата от региона.

 

На срещата експерти от АБС ще дискутират актуалните проблеми и възможности за развитие на българските села. Ще бъде представена новата проекто-рамка на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Лектори на АБС ще презентират пред активните хора в селата, възможностите по новите европейски програми. Акцент ще бъдат мерките за Инвестиции в материални активи, Развитие на стопанствата и стопанската дейност, Основни услуги и обновяване на селата и селските райони и др.


Важен акцент ще бъде и темата за привличане на инвестиции в селата, посредством нова онлайн платформа с представителна информация и териториална инвестиционна карта на селските райони.


В рамките на кампанията експерти на АБС ще събират и анализират актуална информация за текущите проблеми в българските села свързани с местното самоуправление, развитието на селското стопанство, туризма, инвестициите в инфраструктура, здравеопазване и социални дейности. Ще бъде положен и стартът на дебат върху темата за създаването на селска полиция и мобилни здравни екипи.

 

АБС кани фермери, собственици на къщи и хотели за селски туризъм, кметове и кметски наместници на села, както и всички активни хора в селата от региона, да присъстват на срещата.

 

ПРОГРАМА:

09:30 - Посрещане и регистрация на гостите
10:00 – Резюме на Национална информационна кампания „Българското село – бъдещето е в наши ръце“
10:10 – Презентация на Асоциация на българските села – дейност, подпомагане и инвестиционни профили на селата
10:30 - Презентация - Възможностите за българските села по Програма за Развитие на Селските Райони (ПРСР) 2014-2020
- Земеделие и животновъдство
- Селски туризъм
- Инфраструктура в населените места
- Услуги за населението в селата
- Други
12:00 – Дискусия

 

Пълен график за информационната кампания, която ще се проведе в 35 общини е публикуван на сайта на АБС – www.abv-selo.bg

 


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!