Новите ставки за тютюна вече са известни. Те бяха обявени от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

77 млн. лева взимат тютюнопроизводителите за Кампания 2019

На тютютнопроизводителите ще се заплаща по схемата за преходна национална помощ. Тя не е необвързана с производството за 2019 г., а с изкупеното и премирано в референтния период 2007-2009 г. количество тютюн по сортови групи.

За сорт „Басми“, тютюнопроизводители с количества до 1 тон включително ще получат по 2,18 лв./кг (1,41 лв. + 0,77лв.). За над 1 тон до 2 тона включително ставката ще е 2,12 лв./кг (1,41 лв. + 0,71 лв.), а за над 2 тона - по 1,41 лв./кг.

За сорт „Каба Кулак“ заплащането ще е по 1,11 лв./кг, за „Бърлей“ - по 0,81 лв./кг и за „Виржиния“ - по 0,64 лв./кг.

77 млн. лева ще вземат тютюнопроизводителите по схемата за преходна национална помощ за тютюн за 2019 г. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 – 2009 г. Продукцията им следва да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ).

Допустими за участие в схемата са тютюнопроизводителите, които продължават да извършват земеделска дейност. Те трябва да регистрирани като земеделски стопани или да са вписани в базата данни на производителите на тютюн. Друго условие, което им дава основание да получат субсидии по схемата, е да са собственици на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в системата на БАБХ. И третото условие - е да са регистрирали правно основание за най-малко 0,1 ха.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Тютюнът - 20 години една и съща изкупна цена

Танева: Има реална опасност преходната национална помощ да отпадне

Ставките за тютюна: Първи коментар на бранша след консултативния съвет