Държавата осигурява допълнителни близо 3,2 млн. лева субсидии за учредяване на групи и организации на производители по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Чавдар Маринов: Готвим експортна стратегия за родните плодове и зеленчуци

С допълнителни 3 196 655 лева се увеличава бюджетът по процедурата за прием на проектни предложения по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ по ПРСР 2014-2020 г., съобщи Министерството на земеделието.

Така общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата достига 17 937 417 лева.

Промяната ще даде възможност за финансиране на още 11 проектни предложения с включени в тях дейности, които се извършват в сектори „Медицински и етерично-маслени култури“, „Плодове“, „Зърнено-житни култури“, „Технически култури“ и „Винено грозде“.

Целта е максимално усвояване на средствата по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. при оптимално използване на административния капацитет.

Както Агри.БГ писа, действията по Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители” бяха от изключителна важност за междинната оценка за изпълнението по ПРСР 2014 - 2020 г. Първият прием по тази мярка беше през 2018 г.