Министерският съвет ще разгледа на днешното си заседание проект за промяна към споразумението със Световната банка за Стратегията за напояването. От програмата на заседанието става ясно, че министрите ще разгледат Проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на изменение към споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г.
 
На заседанието на Кабинета ще се разгледа и Доклад относно резултатите от неформалното заседание на съвета на Европейския съюз по земеделие, проведено в периода 13-15 септември 2015 г. в Люксембург

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!