Какво би означавало за фермерите да произвеждат по устойчив начин, според това, което се поставя като рамки в Стратегията “От фермата до трапезата”.